Mobildækning


Huller i mobildækningen? Irriterende - og spild af tid. Med BlackGuard Track kortlægger vi de sorte huller, og analyserer hvordan problemet kan løses.


Hvad gør vi?

Mobildækningen i Danmark er generelt god, men der er stadig sorte huller. Det gælder ikke mindst indendørsdækning. Med vores BlackGuard målesystem finder vi hullerne, og præsenterer dem på en nem og konstruktiv måde, som kan bruges til at få bedre dækning.


BlackGuard Track måler alle fire danske mobilselskabers netværk (dvs. de fire stamselskaber:  3, TDC, Telenor og Telia), plus WiFi dækningen i både 2,4 og 5 GHz samt eventuel IoT dæking. Alt måles samtidig. En enkelt drive- eller walk test er nok.


Vi bruger QGIS til grafisk præsentation af reslutaterne. Til indendørsdækning bruger vi avancerede 3D modeller til visualisering. Det er ekstremt kraftfulde værktøjer, der sammen med vores specialilstviden om radiodækning kan bruges som dokumentation og i dialogen med teleselskaberne. 


5G - Nyt netværk lige om hjørnet

I løbet af 2021 kommer der 5G dækning i Danmark. Det betyder helt nye muligheder, meget højere båndbredder og nye smartphones. Men mulighederne hænger sammen med 5G dækningen. BlackGuard Track måler alle netværksteknologier fra 2G til 5G, og giver - ud over de tekniske målinger - en række mål for brugeroplevelsen - i form af User Experience Index.


Støj, forstyrrelser og EMC

God dækning er ikke kun et spørgsmål om teleselskabernes dækning. Ved hjælp af avanceret spektrumanalyse, måler og finder vi støjkilder i alle frekvensbånd, og vi assisterer bl.a. danske regioner med at muliggøre brugen af mobiltelefoner i EMC sensitive områder på landets hospitaler.

IoT dækning


Teleanalyse arbejder med en række IoT projekter baseret på LoRaWAN. Derfor er BlackGuard Track målesystemet udstyret med måleudstyr som også kortlægger LoRaWAN dækning fra alle gateways i området.


Specielt når det gælder indendørs LoRaWAN er vores målesystem unikt. Vi måler nemlig ud fra bygningstegninger, og kan dermed opnå en præcision helt ned til 30 cm. Er der tvivl om hvorvidt en LoRa sensor er dækket, kan vi give det præcise svar - hvadenten den er placeret i fri luft eller dybt i en kælder. 


NB-IoT og LTE-M

Benytter man teleselskabernes IoT løsninger kan vi også håndtere det. Vores mobilmålesystem kan indstilles til at måle NB-IoT og LTE-M dækning, med samme høje præcision som alle øvrige målinger. 

Referencer

Nogle af de virksomheder som Teleanalyse assisterer i forbindelse med mobildækning: