Teleanalyse

Telesystemer


Teleanalyse beskæftiger sig med mobiltelefoni og radiokommunikation i alle aspekter - fra slutbrugeroplevelser til komplekse radiotekniske udfordringer.


Brugeroplevelse og dækning

Dårlig mobildækning er frustrerende og ofte hæmmende for produktivitet og arbejdsmuligheder. I Teleanalyse har vi mange forskellige tekniske indfaldsvinkler til den problemstilling:


 • Måling og kortlægning af dækning
 • Dokumentation af brugeroplevelsen af bredbånd og taletelefoni
 • Indendørsdækning og metoder til bedre dækning, bl.a. C-DAS, basestations hoteller, support for AWS3, WCS, SMR etc.
 • Støtte til udpegning af, tilladelse til og opførelse af mobilmaster
 • GIS værktøjer til kortlægning - Se eksempel: Mastedatabasen
 • Sikkerhed i mobilsystemer - Telecom Forentics
 • Strategisk rådgivning om nye og eksisterende teknologier og standarder, f.eks. 5G, LTE Advanced Pro, NBIoT etc.


IoT - LoRaWan og NBIoT

 • Måling og kortlægning af LoRaWAN dækning
 • Rådgivning om IoT devices, chipsets, egenskaber og muligheder
 • IoT sikkerhed - specielt ifm. brug af måleraflæsning og pligttjenester
 • Teknologisammenligning ifm. hjemtagning af målerdata 
 • Assistance til udvikling og test af IoT devices og systemløsninger


Radio infrastruktur og anvendelse

 • EMC - specielt i forhold til medicoteknisk udstyr: EN60601-1-2
 • EMP og ESD i elektroniske konstruktioner - og antenner
 • Public Warning Systems - EU-ALERT baseret på Cell Broadcast og LB-SMS

 • Satellit: Intelsat, Inmarsat, Eutelsat, Globalstar, Iridium, Meteosat
 • International standardisering


Generel telekommunikation

 • Fiberbaseret kommunikation, infrastrukturplanlægning, dimensionering, dokumentation og test.
 • Teknologibaseret forretningsudvikling
 • Telepolitisk rådgivning i forhold til telesektoren, offentlige myndigheder og beslutningstagere
 • Indholdstjenester og udvikling af teletjenester.

Teleanalyse


Teleanalyse har et meget højt niveau af teknisk viden, som vi udnytter i vores telekommunikationsprojekter. Vi samarbejder med flere internationale forskningsinstitutioner på bl.a. standardiseringsområdet, og samarbejder bl.a. med DTU Fotonik og Aalborg Universitet. 


Kombinationen af teknisk viden og forretningsmæssig forståelse giver et meget stærkt fundament for vores arbejde - arbejde som ofte indgår i beslutningsprocesser med vidtrækkende potentiale for projektets deltagere.


Referencer

Nogle af de virksomheder som Teleanalyse assisterer: