Teleanalyse

REFERENCER

TELEANALYSE

 

Teleanalyse er stiftet af Torben Rune som er uddannet civilingeniør med speciale i kommunikation og computertenkologi. I 1989 stiftede han sin egen rådgivnings-virksomhed og har siden arbejdet som uafhængig konsulent inden for telekom-munikationsområdet.

 

Torben Rune er velkendt i den danske telebranche, hvor han med sin tekniske indsigt bidrager til opbygningen af danske bredbåndstjenester på fiber og radio. Internationalt har han arbejdet for ETSI og the European Communications Office (ECO). Han er tilknyttet Uddannelses- og Forskningsministeriets censorkorps.

Bank:       Danske Bank Hillerød

Konto:     3409 12695055

SWIFT:    DABADKKK
IBAN:       DK5430000012695055 

CVR:         DK39896877

Kontakt

Telegram
Telefon
Teams

GPS koordinater:  Lat: 55.964071  Lon: 12.214962  -  (WGS 84)